วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัววววว


ชื่อ นางสาวปติญญา   ดารุนิกร

ชื่อเล่น ปาล์ม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 เลขที่ 19

ที่อยู่ 136/9  ตำบลดู่ทุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร 35000

วันเกิด วันที่ 3 มีนาคม 2539

ชอบสี ขาว,ดำ

ชอบดอกกล้วยไม้และดอกกุหลาบ

ศิลปินที่ชอบ บี้ the star, baekhyun exo